PRZETARGI - wyniki postępowania  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 23/PZD/2018
"Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego remontera drogowego (Patcher) wraz z montażem na Bazie Obwodu Drogowo Mostowego w Puławach przy ul. Składowej 20"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 22/PZD/2018
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2507L Końskowola - Sielce na odcinku od km 1+400,00 do km 2+768,00 - ETAP I"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 21/PZD/2018
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2546L od skrzyżowania ul. Kwaskowa Góra, ul. Lubelska i ul. Czerniawy do granicy działek o nr ew. 515/1 i 515/2 - ETAP I od km 0+400,00 do km 1+862,30"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 18/PZD/2018
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2517L na odcinku od km 0+030,75 do km km 0+458,00 w m. Kłoda"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 20/PZD/2018
"Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2018/2019"


Część 1 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Część 2 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Część 3 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Część 4 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Część 5 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Część 6 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 19/PZD/2018
"Dostawa 1100 Mg soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2018/2019"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 17/PZD/2018
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1437L w Niebrzegowie od km 6+873,00 do km 7+573,00"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 16/PZD/2018
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2515L od km 0+266,00 do km 12+104,35 i od km 14+508,00 do km 15+990,00 - ETAP I"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 14/PZD/2018
"Budowa drogi powiatowej Nr 2527L Kazimierz Dolny - Podgórz - Wilków od km 0+000,00 do km 0+600,00."


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 11/PZD/2018
"Budowa obiektu mostowego w miejscowości Kłoda w ciągu drogi powiatowej Nr 1514L wraz z rozebraniem istniejącego mostu."


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 13/PZD/2018
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2522L w m. Janowice na odcinku od km 10+547,20 do km 11+187,20"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 12/PZD/2018
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2551L Kębło - Huta - Zaborze w m. Kębło na odcinku od km 0+024,00 do km 0+475,00"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 7/PZD/2018
"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2528L Kazimierz Dolny – Dobre – Wilków w m. Dąbrówka na odcinku od km 0+612,35 do km 1+274,50 (kilometraż roboczy) – odcinek nr 2 – ETAP I"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 10/PZD/2018
"Wykonanie z własnych materiałów i własnym sprzętem 14 000,00 m2 remontów cząstkowych dróg powiatowych emulsją asfaltową szybko-rozpadową i grysami bazaltowymi w miejscach wskazanych przez Zamawiającego."


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 9/PZD/2018
"Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2509L w m. Chrząchów od km 5+657,00 do km 6+000,00” w ramach zadania pn.:” Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej 2532L w m. Końskowola i Stary Pożóg i w ciągu drogi powiatowej Nr 2509L w m. Chrząchów"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 5/PZD/2018
"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na d realizacją zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1516L od dr. kraj. 17 do drogi gminnej nr 107412L."


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 3/PZD/2018
"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1516L od dr. kraj. 17 do drogi gminnej nr 107412L."


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 8/PZD/2018
"Wykonanie z własnych materiałów i własnym sprzętem 24 000,00 m2 remontów cząstkowych dróg powiatowych emulsją asfaltową szybko-rozpadową i grysami bazaltowymi w miejscach wskazanych przez Zamawiającego."


Informacja o unieważnieniu


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 6/PZD/2018
"Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2532L Końskowola – Celejów na odc. od km 2+387,00 do km 2+857,00 w m. Stary Pożóg w ramach zadania pn.:Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej 2532L w m. Końskowola i w ciągu drogi powiatowej Nr 2509L w m. Chrząchów"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 4/PZD/2018
"Przebudowa drogi powiatowej nr 2508L Opoka - Chrząchówek"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 1/PZD/2018
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1519L od km 2+190,00 do km 5+515,00 na terenie Gminy Żyrzyn."


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 2/PZD/2018
"Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej nr 2532L w m. Końskowola i w ciągu drogi powiaotwej Nr 2509L w m. Chrząchów."


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


,

©  2017 Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ul. Składowa 1a 24-100 Puławy
tel. 081 888-41-60  fax. 081 888-03-88  e-mail: pzd.pulawy@hot.pl