PRZETARGI - wyniki postępowania  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 26/PZD/2017
"Zakup rafinowanych produktów z ropy naftowej, rodzaj i wielkość wg SIWZ."


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 25/PZD/2017
"Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2017/2018"


Część 1 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Część 2 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 24/PZD/2017
"Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2017/2018"


Część 5 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 24/PZD/2017
"Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2017/2018"


Część 1 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Część 2 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Część 3 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Część 4 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Część 6 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 23/PZD/2017
"Dostawa 1200 Mg soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2017/2018"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 20/PZD/2017
"Remont systemu odwodnienia przy drodze powiatowej Nr 2501L w miejscowości Młynki"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 21/PZD/2017
"Przebudowa drogi powiatowej nr 2506L w m. Osiny"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJA DOTYCZĄCA SOLI DROGOWEJ


Treść informacji


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 17/PZD/2017
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1522L Choszczów - Marianka - Glinnik - dr. pow. 1524L"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 19/PZD/2017
"Przebudowa drogi powiatowej nr 2511L w miejscowości Żerdź"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 18/PZD/2017
"Remont systemu odwodnienia przy drodze powiatowej Nr 2501L w miejscowości Młynki"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 15/PZD/2017
"Przebudowa drogi powiatowej nr 2536L w m. Drzewce"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 16/PZD/2017
"Przebudowa drogi powiatowej nr 2511L w m. Żerdź"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 14/PZD/2017
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2506L w m. Osiny"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 12/PZD/2017
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2552L Wąwolnica - Poniatowa"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 13/PZD/2017
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2508L Opokoa - Chrząchówek"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 11/PZD/2017
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2521L w miejscowości Góra Puławska i Klikawa"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 10/PZD/2017
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2517L w m. Kłoda"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 9/PZD/2017
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2534L w m. Klementowice"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 8/PZD/2017
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2552L Wąwolnica - Poniatowa"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 7/PZD/2017
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2502L w m. Borysów."


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 6/PZD/2017
"Przebudowa dróg powiatowych Nr 2529L i 2547L w miejscowościach Cholewianka, Jeziorszczyzna i Kolonia Rzeczyca"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


,

©  2017 Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ul. Składowa 1a 24-100 Puławy
tel. 081 888-41-60  fax. 081 888-03-88  e-mail: pzd.pulawy@hot.pl