Utrudnienia związane z remontem dróg powiatowych  Zamknięcie drogi powiatowej nr 2506L Osiny - dr.kraj. 17 na odcinku od km 2+400 do km 3+097 

"Informujemy, że od dnia 24 lutego 2017 r. droga powiatowa nr 2506L Osiny - dr.kraj.17 na odcinku od km 2+400 do km 3+097 została zamknięta z powodu bardzo złego stanu technicznego nawierzchni oraz bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia."data zamieszczenia: 24.02.2017r.
  
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

©  2017 Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ul. Składowa 1a 24-100 Puławy
tel. 081 888-41-60  fax. 081 888-03-88  e-mail: pzd.pulawy@hot.pl