www.pzd.pulawy.pl - Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach - przetargi - specyfikacje

PRZETARGI - specyfikacje istotnych warunków zamówienia:


  SPECYFIKACJA DLA PRZETARGU 19/PZD/2018 
"Dostawa 1100 Mg soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2018/2019"

UWAGA ZMIANA SIWZ Z DNIA 10.08.2018 r.
ZMIANA (*.pdf)

Numer ogłoszenia: 602509-N-2018
data zamieszczenia: 09.08.2018r.

  
TREŚĆ SPECYFIKACJI (*.pdf)
TREŚĆ SPECYFIKACJI (*.doc)
TREŚĆ ZMIANY SIWZ (*.pdf)

©  2017 Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ul. Składowa 1a 24-100 Puławy
tel. 081 888-41-60  fax. 081 888-03-88  e-mail: pzd.pulawy@hot.pl