PRZETARGI - specyfikacje istotnych warunków zamówienia:


  SPECYFIKACJA DLA PRZETARGU 08/PZD/2019
"Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych Nr 2522L i 2525L"

Numer ogłoszenia: 564726-N-2019;
data zamieszczenia: 25.06.2019r.
  
TREŚĆ SPECYFIKACJI (*.pdf)
TREŚĆ SPECYFIKACJI (*.doc)

  SPECYFIKACJA DLA PRZETARGU 07/PZD/2019
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2506L w miejscowości Osiny"

Numer ogłoszenia: 560478-N-2019;
data zamieszczenia: 13.06.2019r.
  
TREŚĆ SPECYFIKACJI (*.pdf)
TREŚĆ SPECYFIKACJI (*.doc)

pkt. XXXI SIWZ - Szczegółowe specyfikacje techniczne
   Szczegółowe specyfikacje techniczne

pkt. XXXII SIWZ  - Projekt budowlany
   Opis techniczny
   Plan sytuacyjny
   Przekroje konstrukcyjne
   Przekroje poprzeczne
   Tabela frezowania
   Tabela wyrównania bet. asf.
  

©  2019 Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ul. Składowa 1a 24-100 Puławy
tel. 081 888-41-60  fax. 081 888-03-88  e-mail: pzd.pulawy@hot.pl