PRZETARGI - specyfikacje istotnych warunków zamówienia:


  SPECYFIKACJA DLA PRZETARGU 7/PZD/2018
"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2528L Kazimierz Dolny – Dobre – Wilków w m. Dąbrówka na odcinku od km 0+612,35 do km 1+274,50 (kilometraż roboczy) – odcinek nr 2 – ETAP I"

Numer ogłoszenia: 547025-N-2018;
data zamieszczenia: 18.04.2018r.
  
TREŚĆ SPECYFIKACJI (*.pdf)
TREŚĆ SPECYFIKACJI (*.doc)

pkt. XXXI SIWZ - Szczegółowe specyfikacje techniczne
   Szczegółowe specyfikacje techniczne

pkt. XXXII SIWZ  - Projekt budowlany
   Opis techniczny
   Plan orientacyjny
   Plan sytuacyjny
   Plan sytuacyjny
   Przekroje normalne
   Przekroje normalne
   Profil podłużny
   Profil podłużny
   Profil podłużny
   Przekroje poprzeczne
   Przekroje poprzeczne
   Przekroje poprzeczne
   Ściek podchodnikowy
   Zajazd schemat
  
pkt. XXXIII SIWZ  - Projekt stałej organizacji ruchu
   Opis techniczny
   Plan orientacyjny
   Plan sytuacyjny
  

  SPECYFIKACJA DLA PRZETARGU 11/PZD/2018
"Budowa obiektu mostowego w miejscowości Kłoda w ciągu drogi powiatowej Nr 1514L wraz z rozebraniem istniejącego mostu"

Numer ogłoszenia: 545645-N-2018;
data zamieszczenia: 16.04.2018r.
  
TREŚĆ SPECYFIKACJI (*.pdf)
TREŚĆ SPECYFIKACJI (*.doc)

pkt. XXXI SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
   Specyfikacje Techniczne

pkt. XXXII SIWZ - Projekt wykonawczy
   Projekt Wykonawczy (.rar - rozmiar: 33,5mb)

pkt. XXXIII SIWZ  - Projekt stałej organizacji ruchu
   Projekt stałej organizacji ruchu (.rar - rozmiar: 3,8mb)

pkt. XXXIV SIWZ  - Decyzja pozwolenie na budowe
   Decyzja Nr AB.6740.5.48.2018
  
pkt. XXXV SIWZ  - Projekt budowlany
   Projekt Budowlany (.rar - rozmiar: 16,3mb)
   Analiza hydrologiczno-hydrauliczna (.rar - rozmiar: 3,9mb)
  
pkt. XXXVI SIWZ  - Opinia geotechniczna
   Opinia geotechniczna
  
pkt. XXXVII SIWZ  - Karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu
   Karta informacyjna przedsięwzięcia (.rar - rozmiar: 36,3mb)
  
pkt. XXXVIII SIWZ  - Decyzja pozowolenie wodnoprawne
   Decyzka pozowlenie wodnoprawne
  

  SPECYFIKACJA DLA PRZETARGU 12/PZD/2018
"Przebudowa drogi powiatowej nr 2551L Kębło- Huta – Zaborze w m. Kębło na odcinku od km 0+024,00 do km 0+475,00"

Numer ogłoszenia: 545455-N-2018;
data zamieszczenia: 16.04.2018r.
  
TREŚĆ SPECYFIKACJI (*.pdf)
TREŚĆ SPECYFIKACJI (*.doc)

pkt. XXXI SIWZ - Szczegółowe specyfikacje techniczne
   Szczegółowe specyfikacje techniczne

pkt. XXXII SIWZ  - Projekt budowlany
   Opis techniczny
   Plan orientacyjny
   Plan sytuacyjny
   Przekroje konstrukcyjne
   Profil podłużny
   Przekroje poprzeczne
   Tabela robót ziemnych
   Tabela wyrównań

pkt. XXXIII SIWZ  - Projekt stałej organizacji ruchu
   Opis techniczny
   Plan sytuacyjny
  

©  2017 Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ul. Składowa 1a 24-100 Puławy
tel. 081 888-41-60  fax. 081 888-03-88  e-mail: pzd.pulawy@hot.pl