PRZETARGI - specyfikacje istotnych warunków zamówienia:


  SPECYFIKACJA DLA PRZETARGU 16/PZD/2019
"Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadań realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w latach 2019-2020"

Numer ogłoszenia: 606645-N-2019;
data zamieszczenia: 07.10.2019r.
  
TREŚĆ SPECYFIKACJI (*.pdf)
TREŚĆ SPECYFIKACJI (*.doc)

  SPECYFIKACJA DLA PRZETARGU 15/PZD/2019
"Przebudowa dróg powiatowych nr 1516L, nr 1519L i nr 2515L poprawiających dostępność do drogi ekspresowej S17"

Numer ogłoszenia: 598725-N-2019;
data zamieszczenia: 17.09.2019 r.
  
TREŚĆ SPECYFIKACJI (*.pdf)
TREŚĆ SPECYFIKACJI (*.doc)

pkt. XXXI SIWZ - Szczegółowe specyfikacje techniczne

   Szczegółowe specyfikacje techniczne dla DP Nr 1516L
   Szczegółowe specyfikacje techniczne dla DP Nr 2515L Baranów
   Szczegółowe specyfikacje techniczne dla DP Nr 2515L Kurów Żyrzyn
   Szczegółowe specyfikacje techniczne dla DP Nr 1519L

pkt. XXXII SIWZ - Projekt wykonawczy

   Dla drogi powiatowej Nr 1516L:
   Projekt wykonawczy - opis techniczny
   Zestawienie powierzchni robót
   Plan orientacyjny
   Plan sytuacyjny ark.1
   Plan sytuacyjny ark.2
   Plan sytuacyjny ark.3
   Plan sytuacyjny ark.4
   Plan sytuacyjny ark.5
   Przekroje konstrukcyjne
   Profil podłużny
   Przekroje poprzeczne ark.1-4
   Przekroje poprzeczne ark.5-9
   Szczegół zjazdu z kruszywa
   Szczegół zatoki autobusowej
   Szczegół krawężnika
   Tabela wyrównania b.a.

   Dla drogi powiatowej Nr 2515L Baranów:
   Projekt wykonawczy - opis techniczny
   Tabela opornika
   Tabela robót ziemnych
   Tabela wyrównania b.a.
   Plan orientacyjny
   Plan sytuacyjny ark.1
   Plan sytuacyjny ark.2
   Plan sytuacyjny ark.3
   Przekroje konstrukcyjne
   Profil podłużny
   Przekroje poprzeczne
   Szczegół krawężnika
   Szczegół zjazdu z kostki
   Szczegół bariery
   Szczegół przejścia

   Dla drogi powiatowej Nr 2515L Kurów Żyrzyn:
   Projekt wykonawczy - opis techniczny
   Tabela opornika Kurów
   Tabela opornika Żyrzyn
   Tabela robót ziemnych Kurów
   Tabela robót ziemnych Żyrzyn
   Tabela wyrównania Kurów
   Tabela wyrównania Żyrzyn
   Plan orientacyjny
   Plan sytuacyjny ark.1
   Plan sytuacyjny ark.2
   Plan sytuacyjny ark.3
   Przekroje konstrukcyjne
   Profil podłużny
   Przekroje poprzeczne ark.1
   Przekroje poprzeczne ark.2
   Szczegół krawężnika
   Szczegół zjazdu z kruszywa
   Szczegół bariery

   Dla drogi powiatowej Nr 1519L:
   Projekt wykonawczy - opis techniczny
   Tabela frezowania
   Tabela wyrównania b.a.
   Plan orientacyjny
   Plan sytuacyjny ark.1
   Plan sytuacyjny ark.2
   Przekroje konstrukcyjne
   Profil podłużny
   Przekroje poprzeczne
   Szczegół krawężnika
   Szczegół zjazdu z kostki

pkt. XXXIII SIWZ - Stała organizacja ruchu

   Dla drogi powiatowej Nr 1516L:
   Projekt stałej org. ruchu - opis techniczny
   Plan sytuacyjny ark.1
   Plan sytuacyjny ark.2
   Plan sytuacyjny ark.3
   Plan sytuacyjny ark.4
   Plan sytuacyjny ark.5
   Zestawienie oznakowania

   Dla drogi powiatowej Nr 2515L Baranów:
   Projekt stałej org. ruchu - opis techniczny
   Plan sytuacyjny ark.1
   Plan sytuacyjny ark.2
   Plan sytuacyjny ark.3
   Zestawienie oznakowania

   Dla drogi powiatowej Nr 2515L Kurów Żyrzyn:
   Projekt stałej org. ruchu - opis techniczny
   Plan sytuacyjny ark.1
   Plan sytuacyjny ark.2
   Zestawienie oznakowania Kurów
   Zestawienie oznakowania Żyrzyn

   Dla drogi powiatowej Nr 1519L:
   Projekt stałej org. ruchu - opis techniczny
   Plan sytuacyjny

  

  SPECYFIKACJA DLA PRZETARGU 14/PZD/2019
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1437L na odcinku Niebrzegów – dr. woj. 845"

Numer ogłoszenia: 598586-N-2019;
data zamieszczenia: 17.09.2019 r.
  
TREŚĆ SPECYFIKACJI (*.pdf)
TREŚĆ SPECYFIKACJI (*.doc)

pkt. XXXI SIWZ - Szczegółowe specyfikacje techniczne
   Szczegółowe specyfikacje techniczne

pkt. XXXII SIWZ - Projekt wykonawczy
   Opis techniczny
   Tabela robót ziemnych
   Tabela wyrównania b.a.
   Plan orientacyjny
   Plan sytuacyjny ark.1
   Plan sytuacyjny ark.2
   Plan sytuacyjny ark.3
   Przekroje konstrukcyjne
   Profil podłużny
   Przekroje poprzeczne
   Szczegół zjazdu z kruszywa

pkt. XXXIII SIWZ - Stała organizacja ruchu
   Opis techniczny
   Plan sytuacyjny ark.1
   Plan sytuacyjny ark.2
   Plan sytuacyjny ark.3
   Zestawienie oznakowania

©  2019 Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ul. Składowa 1a 24-100 Puławy
tel. 081 888-41-60  fax. 081 888-03-88  e-mail: pzd.pulawy@hot.pl