PRZETARGI - specyfikacje istotnych warunków zamówienia:


  SPECYFIKACJA DLA PRZETARGU 10/PZD/2019
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2505L (od DR Nr 2501L w Młynkach do węzła Michałówka)"

Numer ogłoszenia: 586346-N-2019;
data zamieszczenia: 14.08.2019 r.
  
TREŚĆ SPECYFIKACJI (*.pdf)
TREŚĆ SPECYFIKACJI (*.doc)

pkt. XXXI SIWZ - Szczegółowe specyfikacje techniczne
   Szczegółowe specyfikacje techniczne

pkt. XXXII SIWZ  - Projekt wykonawczy
   Projekt wykonawczy
   Tabela robót ziemnych
   Tabela zjazdów

   pkt. XXXIII SIWZ  - Stała organizacja ruchu
   Projekt stałej org. ruchu
  

  SPECYFIKACJA DLA PRZETARGU 11/PZD/2019
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2521L – ulica Wspólna w kierunku Tomaszowa na odcinku od km 0+650,00 do km 2+820,00"

Numer ogłoszenia: 584727-N-2019;
data zamieszczenia: 09.08.2019 r.
  
TREŚĆ SPECYFIKACJI (*.pdf)
TREŚĆ SPECYFIKACJI (*.doc)

pkt. XXXI SIWZ - Szczegółowe specyfikacje techniczne
   Szczegółowe specyfikacje techniczne

pkt. XXXII SIWZ  - Projekt wykonawczy
   Opis techniczny
   Plan orientacyjny
   Plan sytuacyjny 1
   Plan sytuacyjny 2
   Przekroje konstrukcyjne
   Profil podłużny
   Przekroje poprzeczne
   Szczegół krawężnika
   Szczegół zatoki autobusowej
   Szczegół przepustu
   Tabela robót ziemnych
   Tabela wyrównania betonem asfaltowym

   pkt. XXXIII SIWZ  - Stała organizacja ruchu
   Opis techniczny
   Plan sytuacyjny 1
   Plan sytuacyjny 2
  

©  2019 Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ul. Składowa 1a 24-100 Puławy
tel. 081 888-41-60  fax. 081 888-03-88  e-mail: pzd.pulawy@hot.pl