PRZETARGI - specyfikacje istotnych warunków zamówienia:


  SPECYFIKACJA DLA PRZETARGU 23/PZD/2018
"Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego remontera drogowego (Patcher) wraz z montażem na Bazie Obwodu Drogowo Mostowego w Puławach przy ul. Składowej 20"

Numer ogłoszenia: 629966-N-2018;
data zamieszczenia: 01.10.2018r.
  
TREŚĆ SPECYFIKACJI (*.pdf)
TREŚĆ SPECYFIKACJI (*.doc)
UWAGA !!! ZMIANA SPECYFIKACJI(*.pdf)

©  2017 Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ul. Składowa 1a 24-100 Puławy
tel. 081 888-41-60  fax. 081 888-03-88  e-mail: pzd.pulawy@hot.pl