Elektroniczna skrzynka podawcza


 


Adres do elektronicznej skrzynki podawczej:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Powiatowy Zarząd Dróg

Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie

e-PUAP - KONTO JEST BEZPŁATNE

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (od 7.00 do 15.00 w dni robocze) do Sekretariatu tut. Urzędu przy ul. Składowej 1a w Puławach na następujących nośnikach danych:

a.) Dyskietka 1,44 MB

b) Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0

c.) Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

2. Akceptowalne formaty załączników to:

a.) RTF

b.) CSV

c.) TXT

d.) GIF,TIF,JPG

e.) PDF

f.) ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

©  2017 Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ul. Składowa 1a 24-100 Puławy
tel. 081 888-41-60  fax. 081 888-03-88  e-mail: pzd.pulawy@hot.pl