Korzystanie z przystanków  Uchwała nr XXXIII/271/2017 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 27 września 2017 r.zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacji na terenie Powiatu Puławskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków    
PEŁNA TREŚĆ informacji (*.pdf)  Uchwała nr XXVII/215/2017 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 22 lutego 2017 r.zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacji na terenie Powiatu Puławskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków    
PEŁNA TREŚĆ informacji (*.pdf)  Uchwała nr XVI/120/2016 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 24 lutego 2016 r.zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacji na terenie Powiatu Puławskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków    
PEŁNA TREŚĆ informacji (*.pdf)  Uchwała nr VI/47/2015 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/286/2014 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia przystanków komunikacji na terenie Powiatu Puławskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków    
PEŁNA TREŚĆ informacji (*.pdf)  Uchwała nr XL/286/2014 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacji na terenie Powiatu Puławskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków    
PEŁNA TREŚĆ informacji (*.pdf)©  2017 Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ul. Składowa 1a 24-100 Puławy
tel. 081 888-41-60  fax. 081 888-03-88  e-mail: pzd.pulawy@hot.pl