Plan zamówień publicznych  Plan postępowań Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach o udzielenie zamówień publicznych (powyżej 30 tys. euro) na 2019 r.  
Plan zamówień (*.pdf)


©  2019 Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ul. Składowa 1a 24-100 Puławy
tel. 081 888-41-60  fax. 081 888-03-88  e-mail: pzd.pulawy@hot.pl