PRZETARGI - ogłoszenia o zamówieniach:


  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 08/PZD/2020 
"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2528L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+612,35 (kilometraż roboczy) w m. Dąbrówka – odcinek nr 2 – ETAP 2"

Numer ogłoszenia: 588549-N-2020;
data zamieszczenia: 23.09.2020 r.
  
TREŚĆ OGŁOSZENIA(*.pdf)

  OGŁOSZENIE - zaproszenie do złożenia oferty 
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1514L Kurów - Michów

data zamieszczenia: 23.09.2020 r.
  
TREŚĆ OGŁOSZENIA(*.pdf)

  OGŁOSZENIE - zaproszenie do złożenia oferty 
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2537L

data zamieszczenia: 15.09.2020 r.
  
TREŚĆ OGŁOSZENIA(*.pdf)

©  2019 Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ul. Składowa 1a 24-100 Puławy
tel. 081 888-41-60  fax. 081 888-03-88  e-mail: pzd.pulawy@hot.pl