PRZETARGI - ogłoszenia o zamówieniach:


  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 05/PZD/2019 
"Budowa drogi powiatowej Nr 2527L Kazimierz Dolny – Podgórz-Wilków od km 0+600,00 do km 0+967,00"

Numer ogłoszenia: 550170-N-2019;
data zamieszczenia: 21.05.2019r.
  
TREŚĆ OGŁOSZENIA(*.pdf)

©  2019 Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ul. Składowa 1a 24-100 Puławy
tel. 081 888-41-60  fax. 081 888-03-88  e-mail: pzd.pulawy@hot.pl