PRZETARGI - ogłoszenia o zamówieniach:


  ZAPYTANIE OFERTOWE 
"Odwodnienie odcinka drogi powiatowej Nr 2536L zlokalizowanego pomiędzy miejscowościami Buchałowice i Drzewce w km 6+565 do km 6+640 obejmującego budowę nowego przepustu wraz z rowem odwodnieniowym "


data zamieszczenia: 06.03.2019r.

   Opis techniczny
   Część rysunkowa
   Przedmiar robót
   Kosztorys ofertowy
  
  
TREŚĆ ZAPYTANIA(*.pdf)

  ZAPYTANIE OFERTOWE 
"Odwodnienie odcinka drogi powiatowej Nr 2529L od km 0+947,00 do km 0+996,00 w m. Bochotnica ul. Kazimierska przy posesjach Nr 73, 77 i 79 wraz z budową peronu przystankowego i odwodnienia liniowego. "


data zamieszczenia: 06.03.2019r.

   Opis techniczny
   Część rysunkowa
   Przedmiar robót
   Kosztorys ofertowy
  
  
TREŚĆ ZAPYTANIA(*.pdf)

©  2019 Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ul. Składowa 1a 24-100 Puławy
tel. 081 888-41-60  fax. 081 888-03-88  e-mail: pzd.pulawy@hot.pl