PRZETARGI - ogłoszenia o zamówieniach:


  ZAPYTANIE OFERTOWE 
dotyczące koszenia poboczy dróg powiatowych - część II

data zamieszczenia: 14.02.2020 r.
  
TREŚĆ OGŁOSZENIA(*.pdf)

Mapa z zakresem koszenia(*.pdf)

  ZAPYTANIE OFERTOWE 
dotyczące koszenia poboczy dróg powiatowych - część I

data zamieszczenia: 14.02.2020 r.
  
TREŚĆ OGŁOSZENIA(*.pdf)

Mapa z zakresem koszenia(*.pdf)

  ZAPYTANIE OFERTOWE 
dotyczące wykonania projektu stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 2536L

data zamieszczenia: 14.02.2020 r.
  
TREŚĆ OGŁOSZENIA(*.pdf)

©  2019 Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ul. Składowa 1a 24-100 Puławy
tel. 081 888-41-60  fax. 081 888-03-88  e-mail: pzd.pulawy@hot.pl