PRZETARGI - ogłoszenia o zamówieniach:


  ZAPYTANIE OFERTOWE 
na wyrównanie równiarką dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej na terenie powiatu puławskiego.

data zamieszczenia: 04.03.2020 r.
  
TREŚĆ ZAPYTANIA(*.pdf)

  ZAPYTANIE OFERTOWE 
na wdrożenie zatwierdzonej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 1514L ul. Głowackiego w miejscowości Kurów (odcinek od DW874 do węzła "Kurów Wschód") zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu (projekt w załączeniu).

data zamieszczenia: 04.03.2020 r.
  
TREŚĆ ZAPYTANIA(*.pdf)

Projekt stałej organizacji ruchu 1514L ul.Głowackiego w m.Kurów(*.pdf)

©  2019 Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ul. Składowa 1a 24-100 Puławy
tel. 081 888-41-60  fax. 081 888-03-88  e-mail: pzd.pulawy@hot.pl