PRZETARGI - ogłoszenia o zamówieniach:


  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - 13/PZD/2020 
na zakup rafinowanych produktów z ropy naftowej, rodzaj i wielkość wg SIWZ

data zamieszczenia: 25.11.2020 r.
numer ogłoszenia: 615317-N-2020
  
TREŚĆ OGŁOSZENIA(*.pdf)

  ZAPYTANIE OFERTOWE 
na wykonanie robót polegających na oczyszczeniu pasa drogowego drogi powiatowej nr 2529L - ul. Nadrzecznej i ul. Czerniawy w Kazimierzu Dolnym (ok 1,7 km)

data zamieszczenia: 24.11.2020 r.
  
TREŚĆ ZAPYTANIA(*.pdf)

©  2019 Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ul. Składowa 1a 24-100 Puławy
tel. 081 888-41-60  fax. 081 888-03-88  e-mail: pzd.pulawy@hot.pl

v>