PRZETARGI - ogłoszenia o zamówieniach:


  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 15/PZD/2019 
"Przebudowa dróg powiatowych nr 1516L, nr 1519L i nr 2515L poprawiających dostępność do drogi ekspresowej S17"

Numer ogłoszenia: 598725-N-2019;
data zamieszczenia: 17.09.2019 r.
  
TREŚĆ OGŁOSZENIA(*.pdf)

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 14/PZD/2019 
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1437L na odcinku Niebrzegów – dr. woj. 845"

Numer ogłoszenia: 598586-N-2019;
data zamieszczenia: 17.09.2019 r.
  
TREŚĆ OGŁOSZENIA(*.pdf)

©  2019 Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ul. Składowa 1a 24-100 Puławy
tel. 081 888-41-60  fax. 081 888-03-88  e-mail: pzd.pulawy@hot.pl