PRZETARGI - ogłoszenia o zamówieniach:


  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/PZD/2019 
"Wykonanie z własnych materiałów i własnym sprzętem 10 000,00 m2 remontów cząstkowych dróg powiatowych emulsją asfaltową szybko-rozpadową i grysami bazaltowymi w miejscach wskazanych przez Zamawiającego"

Numer ogłoszenia: 505680-N-2019;
data zamieszczenia: 21.01.2018r.
  
TREŚĆ OGŁOSZENIA(*.pdf)

  ZAPYTANIE OFERTOWE
"Dostawa 110 ton emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K1-65 posiadającej atest wydany przez producenta na Bazę Obwodu Drogowo - Mostowego w Puławach, ul. Składowa 20, 24-100 Puławy"data zamieszczenia: 18.01.2019r.

  
TREŚĆ ZAPYTANIA (*.pdf)

©  2019 Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ul. Składowa 1a 24-100 Puławy
tel. 081 888-41-60  fax. 081 888-03-88  e-mail: pzd.pulawy@hot.pl