PRZETARGI - ogłoszenia o zamówieniach:


  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2509L w Witowicach"


  
TREŚĆ ZAPROSZENIA(*.pdf)

©  2019 Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ul. Składowa 1a 24-100 Puławy
tel. 081 888-41-60  fax. 081 888-03-88  e-mail: pzd.pulawy@hot.pl