PRZETARGI - ogłoszenia o zamówieniach:


  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2/PZD/2018 
"Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej 2532L w m. Końskowola i w ciągu drogi powiatowej Nr 2509L w m. Chrząchów"

Numer ogłoszenia: 506097-N-2018;
data zamieszczenia: 16.01.2018r.
  
TREŚĆ OGŁOSZENIA(*.pdf)

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/PZD/2018 
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1519Lod km 2+190, 00 do km 5+515,00 na terenie Gminy Żyrzyn."

Numer ogłoszenia: 505085-N-2018;
data zamieszczenia: 12.01.2018r.
  
TREŚĆ OGŁOSZENIA(*.pdf)

©  2017 Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ul. Składowa 1a 24-100 Puławy
tel. 081 888-41-60  fax. 081 888-03-88  e-mail: pzd.pulawy@hot.pl