PRZETARGI - ogłoszenia o zamówieniach:


  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 16/PZD/2018 
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2515L od km 0+266,00 do km 12+104,35 i od km 14+508,00 do km 15+990,00 – ETAP I"

Numer ogłoszenia: 560647-N-2018;
data zamieszczenia: 18.05.2018r.
  
TREŚĆ OGŁOSZENIA(*.pdf)

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 15/PZD/2018 
"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2535L Klementowice – Buchałowice – Bronice na odcinku długości 521 m w miejscowości Klementowice"

Numer ogłoszenia: 560597-N-2018;
data zamieszczenia: 18.05.2018r.
  
TREŚĆ OGŁOSZENIA(*.pdf)

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 14/PZD/2018 
"Budowa drogi powiatowej nr 2527L Kazimierz Dolny – Podgórz – Wilków od km 0+000,00 do km 0+600,00"

Numer ogłoszenia: 555970-N-2018;
data zamieszczenia: 10.05.2018r.
  
TREŚĆ OGŁOSZENIA(*.pdf)

©  2017 Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ul. Składowa 1a 24-100 Puławy
tel. 081 888-41-60  fax. 081 888-03-88  e-mail: pzd.pulawy@hot.pl