PRZETARGI - ogłoszenia o zamówieniach:


  ZAPYTANIE OFERTOWE 
dotyczące wykonania 1 - rocznego przeglądu dróg powiatowych na terenie Powiatu Puławskiego

data zamieszczenia: 17.01.2020 r.
  
TREŚĆ ZAPYTANIA(*.pdf)

  ZAPYTANIE OFERTOWE 
dotyczące wykonania 1 - rocznego przeglądu mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Puławskiego

data zamieszczenia: 17.01.2020 r.
  
TREŚĆ ZAPYTANIA(*.pdf)

  ZAPYTANIE OFERTOWE 
"wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu wpisanego do rejestru zabytków na odcinkach dróg powiatowych"

data zamieszczenia: 15.01.2020 r.
  
TREŚĆ ZAPYTANIA(*.pdf)

©  2019 Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ul. Składowa 1a 24-100 Puławy
tel. 081 888-41-60  fax. 081 888-03-88  e-mail: pzd.pulawy@hot.pl