PRZETARGI - ogłoszenia o zamówieniach:


  ZAPYTANIE OFERTOWE 
"Remont systemu odwodnienia przy drodze powiatowej Nr 2530L w msc. Skowieszyn."


data zamieszczenia: 13.07.2018r.

Dokumentacja (*.rar rozmiar: 13 mb)
  
TREŚĆ ZAPYTANIA (*.pdf)

  ZAPYTANIE OFERTOWE 
"Odwodnienie odcinka drogi powiatowej Nr 2529L od km 0+947 do km 0+996 w m. Bochotnica ul. Kazimierska wraz z budową peronu przystankowego i odwodnienia liniowego."


data zamieszczenia: 13.07.2018r.

Opis techniczny
Część rysunkowa
Przedmiar robót
Kosztorys ofertowy
  
TREŚĆ OGŁOSZENIA(*.pdf)

  ZAPYTANIE OFERTOWE 
"Wykonanie oznakowania pionowego przejść dla pieszych w obrębie szkół w ramach programu Bezpieczna droga do szkoły."

data zamieszczenia: 11.05.2018r.

Mapa
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
  
TREŚĆ OGŁOSZENIA(*.pdf)

©  2017 Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ul. Składowa 1a 24-100 Puławy
tel. 081 888-41-60  fax. 081 888-03-88  e-mail: pzd.pulawy@hot.pl