PRZETARGI - ogłoszenia o zamówieniach:


  ZAPYTANIE OFERTOWE 
"Udrożnienie przepustu zlokalizowanego w m. Witowice przy drodze powiatowej Nr 2509L."


data zamieszczenia: 18.09.2018r.

Opis techniczny
Plan orientacyjny
Plan sytuacyjny
Kosztorys i przedmiar
  
TREŚĆ OGŁOSZENIA(*.pdf)

  ZAPYTANIE OFERTOWE 
"Odwodnienie odcinka drogi powiatowej Nr 2529L od km 0+947 do km 0+996 w m. Bochotnica ul. Kazimierska wraz z budową peronu przystankowego i odwodnienia liniowego."


data zamieszczenia: 18.09.2018r.

Opis techniczny
Część rysunkowa
Przedmiar robót
Kosztorys ofertowy
  
TREŚĆ OGŁOSZENIA(*.pdf)

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 22/PZD/2018 
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2507L Końskowola – Sielce na odcinku od km 1+400,00 do km 2+768,00 – ETAP I"

Numer ogłoszenia: 613418-N-2018;
data zamieszczenia: 06.09.2018r.
  
TREŚĆ OGŁOSZENIA(*.pdf)

©  2017 Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ul. Składowa 1a 24-100 Puławy
tel. 081 888-41-60  fax. 081 888-03-88  e-mail: pzd.pulawy@hot.pl