PRZETARGI - ogłoszenia o zamówieniach:


  OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM 
"w celu zbycia drewna pozyskanego z wycinki 61 szt. drzew"

data zamieszczenia: 12.11.2019r.
  
TREŚĆ OGŁOSZENIA(*.pdf)

  OGŁOSZENIE - zaproszenie do złożenia oferty 
"Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi powiatowej Nr 2521L w m. Kochanów"

data zamieszczenia: 12.11.2019r.
  
TREŚĆ OGŁOSZENIA(*.pdf)

©  2019 Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ul. Składowa 1a 24-100 Puławy
tel. 081 888-41-60  fax. 081 888-03-88  e-mail: pzd.pulawy@hot.pl