PRZETARGI - ogłoszenia o zamówieniach:


  ZAPYTANIE OFERTOWE 
na wykonanie pomiaru natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo - drogowych na terenie Powiatu Puławskiego

data zamieszczenia: 30.03.2021 r.
  
TREŚĆ ZAPYTANIA(*.pdf)

©  2019 Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ul. Składowa 1a 24-100 Puławy
tel. 081 888-41-60  fax. 081 888-03-88  e-mail: pzd.pulawy@hot.pl

v>