PRZETARGI - ogłoszenia o zamówieniach:


  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 24/PZD/2018 
"Dostawa grysów bazaltowych w ilości: 1. 150 ton frakcji 8-11 mm kl. I gat. 1 odpowiadającym wymaganiom normy PN-EN 13043:2004; 2. 600 ton frakcji 2-5 mm kl. I gat. 1 odpowiadającym wymaganiom normy PN-EN 13043:2004"

Numer ogłoszenia: 644235-N-2018;
data zamieszczenia: 05.11.2018r.
  
TREŚĆ OGŁOSZENIA(*.pdf)

©  2017 Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ul. Składowa 1a 24-100 Puławy
tel. 081 888-41-60  fax. 081 888-03-88  e-mail: pzd.pulawy@hot.pl