PRZETARGI - ogłoszenia o zamówieniach:


  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
"Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach zwaca się z prośba o złożenie oferty cenowej na zakup grsów bazaltowych w ilości ok. 400 ton frakcji 2-5 mm kl. I gat. 1 odpowiadającym wymaganiom normy PN-EN 13043:2004 na Bazę Obwodu Drogowo Mostowego w Puławach przy ul. Składowej"

W cenę oferty należy wliczyć koszt załadunku, transportu i wyładunku na Bazie Obwodu Drogowo Mostowego w Puławach.

Cenę należy złożyć do siedziby Zamawiającego w terminie do 11.12.2017 r.

Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia: 22.12.2017 r.


Data zamieszczenia: 07.12.2017r.
  

©  2017 Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ul. Składowa 1a 24-100 Puławy
tel. 081 888-41-60  fax. 081 888-03-88  e-mail: pzd.pulawy@hot.pl