PRZETARGI - ogłoszenia o zamówieniach:


  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 9/PZD/2018 
"Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2509L w m. Chrząchów od km 5+657,00 do km 6+000,00” w ramach zadania pn.: Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej 2532L w m. Końskowola i Stary Pożóg i w ciągu drogi powiatowej Nr 2509L w m. Chrząchów"

Numer ogłoszenia: 533707-N-2018;
data zamieszczenia: 20.03.2018r.
  
TREŚĆ OGŁOSZENIA(*.pdf)

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 8/PZD/2018 
"Wykonanie z własnych materiałów i własnym sprzętem 24 000,00 m2 remontów cząstkowych dróg powiatowych emulsją asfaltową szybko-rozpadową i grysami bazaltowymi w miejscach wskazanych przez Zamawiającego."

Numer ogłoszenia: 530949-N-2018;
data zamieszczenia: 14.03.2018r.
  
TREŚĆ OGŁOSZENIA(*.pdf)

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 5/PZD/2018 
"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1516L od dr. kraj. 17 do drogi gminnej nr 107412L"

Numer ogłoszenia TED: 2018/S 035-076565
Numer ogłoszenia UZP: 519361-N-2018
data zamieszczenia: 20.02.2018r.
  
Ogłoszenie unijne - 2018/S 035-076565

TREŚĆ OGŁOSZENIA

©  2017 Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ul. Składowa 1a 24-100 Puławy
tel. 081 888-41-60  fax. 081 888-03-88  e-mail: pzd.pulawy@hot.pl