Ochrona Danych OsobowychAdministratorem danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Puławach jest Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach z siedzibą ul. Składowa 1A, 24-100 Puławy, tel. (81) 888-41-60, e-mail: pzd.pulawy@hot.pl

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Puławach jest Robert Gostkowski, adres e-mail: iod@pcrk.pulawy.pl, adres do korespondencji: ul. Składowa 1A, 24-100 Puławy.

©  2018 Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ul. Składowa 1a 24-100 Puławy
tel. 081 888-41-60  fax. 081 888-03-88  e-mail: pzd.pulawy@hot.pl