Kontakt:Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach

ul. Składowa 1a 24-100 Puławy
tel. 081 888-41-60 fax. 081 888-03-88
e-mail: pzd.pulawy@hot.pl
epuap: /jv0r660fw7/SkrytkaESP


Ustaw stronę startową PZD Pulawy (tylko dla IE 5.0) Dodaj do Ulubionych Napisz do mnie

Budynek Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach


Dyrektor: mgr inż. Anna Nizioł
Zastępca Dyrektora: mgr inż. Maciej Żurawiecki
Kierownik Sekcji Dróg i Mostów: inż. Łukasz Ciupa
Kierownik Obwodu Drogowo-Mostowego: Krzysztof Musiatowicz
Główna Księgowa: mgr Beata GrobelWażna informacja

Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach informuje, że odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną udziela, jeśli korespondencja spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 200 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), którego brzmienie jest następujące: "Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczegółowych".

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

- osoby (imienia i nazwiska) od której korespondencja pochodzi,
- adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
- przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Korespondencja zwierająca braki formalne - pozostanie bez rozpoznania.
Dodatkowo informujemy, że wszyscy posiadający podpis kwalifikowany mogą przesyłać korespondencję za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

©  2017 Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ul. Składowa 1a 24-100 Puławy
tel. 081 888-41-60  fax. 081 888-03-88  e-mail: pzd.pulawy@hot.pl