Kanały technologiczne  Informacja na temat udostępnienia kanału technologicznego w związku z przygotowanym zadaniem "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1437L w Niebrzegowie"
Data zamieszczenia: 29.12.2017 r.
  
PEŁNA TREŚĆ informacji (*.pdf)


  Informacja na temat udostępnienia kanału technologicznego w związku z przygotowanym zadaniem "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2522L w m. Janowice "
Data zamieszczenia: 29.12.2017 r.
  
PEŁNA TREŚĆ informacji (*.pdf)


  Informacja na temat udostępnienia kanału technologicznego w związku z przygotowanym zadaniem "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2546L od skrzyżowania ul. Kwaskowa Góra, ul. Lubelska i ul. Czerniawy do granicy działek o nr ew. 515/1 i 515/2. "
Data zamieszczenia: 29.12.2017 r.
  
PEŁNA TREŚĆ informacji (*.pdf)


  Informacja na temat udostępnienia kanału technologicznego w związku z przygotowanym zadaniem "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2551L Kębło – Huta – Zaborze w m. Kębło "
Data zamieszczenia: 29.12.2017 r.
  
PEŁNA TREŚĆ informacji (*.pdf)


©  2017 Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ul. Składowa 1a 24-100 Puławy
tel. 081 888-41-60  fax. 081 888-03-88  e-mail: pzd.pulawy@hot.pl