Kanały technologiczne  Informacja na temat udostępnienia kanału technologicznego w związku z przygotowanym zadaniem "Przebudowa dróg powiatowych Nr 2522L, 2523L, 2525L"  
PEŁNA TREŚĆ informacji (*.pdf)


  Informacja na temat udostępnienia kanału technologicznego w związku z przygotowanym zadaniem "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2505L (od DP Nr 2501L w Młynkach do węzła Michałówka) na dł. ok. 1,7 km"  
PEŁNA TREŚĆ informacji (*.pdf)


©  2017 Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ul. Składowa 1a 24-100 Puławy
tel. 081 888-41-60  fax. 081 888-03-88  e-mail: pzd.pulawy@hot.pl