PRZETARGI - historia  wyników postępowania  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 26/PZD/2017
"Zakup rafinowanych produktów z ropy naftowej, rodzaj i wielkość wg SIWZ."


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 25/PZD/2017
"Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2017/2018"


Część 1 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Część 2 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 24/PZD/2017
"Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2017/2018"


Część 5 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 24/PZD/2017
"Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2017/2018"


Część 1 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Część 2 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Część 3 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Część 4 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Część 6 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 23/PZD/2017
"Dostawa 1200 Mg soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2017/2018"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 20/PZD/2017
"Remont systemu odwodnienia przy drodze powiatowej Nr 2501L w miejscowości Młynki"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 21/PZD/2017
"Przebudowa drogi powiatowej nr 2506L w m. Osiny"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJA DOTYCZĄCA SOLI DROGOWEJ


Treść informacji


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 17/PZD/2017
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1522L Choszczów - Marianka - Glinnik - dr. pow. 1524L"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 19/PZD/2017
"Przebudowa drogi powiatowej nr 2511L w miejscowości Żerdź"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 18/PZD/2017
"Remont systemu odwodnienia przy drodze powiatowej Nr 2501L w miejscowości Młynki"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 15/PZD/2017
"Przebudowa drogi powiatowej nr 2536L w m. Drzewce"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 16/PZD/2017
"Przebudowa drogi powiatowej nr 2511L w m. Żerdź"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 14/PZD/2017
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2506L w m. Osiny"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 12/PZD/2017
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2552L Wąwolnica - Poniatowa"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 13/PZD/2017
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2508L Opokoa - Chrząchówek"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 11/PZD/2017
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2521L w miejscowości Góra Puławska i Klikawa"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 10/PZD/2017
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2517L w m. Kłoda"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 9/PZD/2017
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2534L w m. Klementowice"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 8/PZD/2017
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2552L Wąwolnica - Poniatowa"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 7/PZD/2017
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2502L w m. Borysów."


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 6/PZD/2017
"Przebudowa dróg powiatowych Nr 2529L i 2547L w miejscowościach Cholewianka, Jeziorszczyzna i Kolonia Rzeczyca"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 5/PZD/2017
"Budowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1516L w miejscowości Gródek, wraz z rozebraniem istniejącego mostu"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY
"Wykonanie projektów stałej organizacjai ruchu na drogach powiatowych powiatu puławskiego"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY
"Zakup znaków drogowych wraz ze śrubami i uchytami oraz załadunkiem, transportem i rozładunkiem na Bazie Obwodu Drogowo Mostowego w Puławach ul. Składowa 20"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O PRZETARGU 3/PZD/2017
"Budowa wiaty garażowo – magazynowej na bazie Obwodu Drogowo – Mostowego w Puławach"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O PRZETARGU 4/PZD/2017
"Wykonanie z własnych materiałów i własnym sprzętem 24 000,00 m2 remontów cząstkowych dróg powiatowych emulsją asfaltową szybko - rozpadową i grysami bazaltowymi w miejscach wskazanych przez Zamawiającego"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O PRZETARGU 2/PZD/2017
"Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych Nr 2515L i 1519L"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część I
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część II
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część III


  INFORMACJE O PRZETARGU 1/PZD/2017
"Przebudowa drogi powiatowej nr 2519L na odcinku droga woj. 738 – Bronowice – Dobrosławów – dawna droga krajowa nr 12"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O PRZETARGU 19/PZD/2016
"Zakup rafinowanych produktów z ropy naftowej, rodzaj i wielkość wg SIWZ"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O PRZETARGU 18/PZD/2016
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1519L, drogi powiatowej Nr 2501L, drogi powiatowej Nr 2502L na terenie Gminy Żyrzyn"


Zadanie nr 1: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1519L Żyrzyn – Kotliny – Dębiny na odcinku od km 0+030,00 do km 0+609,00. Odcinek I ul. Tysiąclecia w msc. Żyrzyn.

Zadanie nr 2: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1519L Żyrzyn – Kotliny – Dębiny na odcinku od km 4+600,00 do km 4+940,00. Odcinek II w msc. Kotliny.

Zadanie nr 3: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2502L na odcinku od km 1+498,00 do km 1+952,00 w msc Borysów.  INFORMACJE O PRZETARGU 17/PZD/2016
"Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2016/2017"


Część 1
Część 2
Część 3
Część 4
Część 5
Część 6


  INFORMACJE O PRZETARGU 16/PZD/2016
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2541L Piotrowice - Czesławice"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O PRZETARGU 14/PZD/2016
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2523L na terenie Gminy Janowiec"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O PRZETARGU 15/PZD/2016
"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2506L w m. Osiny. Etap II od km 1+184,00 do km 1+850,00"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O PRZETARGU 13/PZD/2016
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2530L Puławy - Skowieszyn - Końskowola"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O PRZETARGU 12/PZD/2016
"Poprawa stanu nawierzchni dr. pow. Nr 1434L w m. Baranów"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O PRZETARGU 11/PZD/2016
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2537L Kaleń - Markuszów na odcinku od km 4+400,00 do km 6+001,00"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O PRZETARGU 10/PZD/2016
"Budowa chodnika przy ul. Puławskiej w ciągu drogi powiatowej Nr 2503L w m. Gołąb na odc. 1075 m."


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O PRZETARGU 9/PZD/2016
"Budowa wiaty garażowo - magazynowej na Bazie Obwodu Drogowo Mostowego w Puławach."


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  INFORMACJE O PRZETARGU 8/PZD/2016
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1437L w m. Niebrzegów"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  INFORMACJE O PRZETARGU 7/PZD/2016
"Poprawa stanu technicznego przepustu drogowego w ciągu dr. pow. Nr 1515L w m. Łukawica"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  INFORMACJE O PRZETARGU 6/PZD/2016
"Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2508L Opoka - Chrzachówek"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  INFORMACJE O PRZETARGU 5/PZD/2016
"Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej w rejonie skrzyżowania ul. Czołnowskiej w ciągu dr. pow. Nr 2515L w m. Baranów"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  INFORMACJE O PRZETARGU 3/PZD/2016
"Wykonanie z własnych materiałów i własnym sprzętem 24 000 m2 remontów cząstkowych dróg powiatowych emulsją szybko - rozpadową i grysami bazaltowymi w miejscach wskazanych przez Zamawiającego"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  INFORMACJE O PRZETARGU 4/PZD/2016
"Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2529L ul. Puławska w m. Kazimierz Dolny"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  INFORMACJE O PRZETARGU 2/PZD/2016
"Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2500L na odcinku od drogi krajowej 17 do m. Baranów"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  INFORMACJE WYBORZE OFERTY
"Dostawa 100 ton emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K1-65 na Bazę Obwodu Drogowo- Mostowego w Puławach przy ul. Składowej 20"

Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach informuje, że w wyniku zaproszeń do złożenia oferty cenowej na zakup emulsji asfaltowej, najkorzystniejszą ofertę przedstawiło
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A ul. Krańcowa 7 21-100 Lubartów

  INFORMACJE O PRZETARGU 12/PZD/2015
"Zakup rafinowanych produktów z ropy naftowej, rodzaj i wielkość wg SIWZ"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  INFORMACJE O PRZETARGU 11/PZD/2015
"Poprawa stanu nawierzchni dr. pow. Nr 1434L w m. Baranów od km 0+000,00 - 0+500,00"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  INFORMACJE O PRZETARGU 10/PZD/2015
"Poprawa stanu nawierzchni dr. pow. Nr 2511L w m. Żerdź km roboczy od 0-010,00 - 0+500,00"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  INFORMACJE O PRZETARGU 9/PZD/2015
"Remont drogi powiatowej Nr 2501L znajdującej się w m. Wronów"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  INFORMACJE O PRZETARGU 8/PZD/2015 "Wykonanie robót i usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2015/2016."

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Dot. części A - wynajem 2 szt. nośników pługopiaskarek
  Dot. części B - wynajem 2 szt. nośników pługów lekkich
  Dot. części C - wynajem 3 szt. nośników pługów średnich
  Dot. części E - wynajem 4 szt. ładowarek
  Dot. części F - utrzymanie zimowe dróg powiatowych na terenie Gminy Nałęczów

  INFORMACJE O PRZETARGU 6/PZD/2015
"Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2506L w m. Osiny (teren gminy Żyrzyn)"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  INFORMACJE O PRZETARGU 5/PZD/2015
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2202L Garbów - Gutanów - Czesławice - Nałęczów (ul. Dulębów w Nałęczowie od km 0+327,00 (km roboczy 0+000) do granicy powiatu puławskiego (km roboczy 5+458,22) "


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  INFORMACJE O PRZETARGU 4/PZD/2015
"Wykonanie z własnych materiałów i własnym sprzętem 24 000 m2 remontów cząstkowych dróg powiatowych emulsją asfaltową szybko - rozpadową i grysami bazaltowymi w miejscach wskazanych przez Zamawiającego "


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  INFORMACJE O PRZETARGU 3/PZD/2015
""Poprawa stanu nawierzchni drogi powiatowej nr 2500L Niebrzegów- Parafianka- Cezaryn- Baranów w miejscowosci Pogonów" "


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  INFORMACJE O PRZETARGU 2/PZD/2015
"Dostawa 100 ton emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K1-65 na Bazę Obwodu Drogowo- Mostowego w Puławach przy ul. Składowej 20"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  INFORMACJE O PRZETARGU 1/PZD/2015
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1514L Michów - Kurów ul. Głowackiego (od dojazdu do wiaduktu do ul. Wiśniowej) km roboczy 0+000,00 - 0+567,80""


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  INFORMACJE O PRZETARGU 20/PZD/2014
"Zakup rafinowanych produktów z ropy naftowej, rodzaj i wielkość wg SIWZ."


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  INFORMACJE O PRZETARGU 19/PZD/2014 "Wykonanie robót i usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2014/2015."

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Dot. części D - wynajem równiarki
  Dot. części E - wynajem 4 szt. ładowarek

  INFORMACJE O PRZETARGU 16/PZD/2014
"Poprawa nawierzchni drogi powiatowej Niebrzegów - Parafianka - Cezaryn - Baranów o Nr 2500L w m. Pogonów w km rob. 0+000 - 0+525"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  

  INFORMACJE O PRZETARGU 14/PZD/2014
"Dostawa soli drogowej wg normy PN-86/C-84081/02 do zimowego utrzymania dróg w ilości 800 ton na Bazę Obwodu Drogowo- Mostowego w Puławach przy ul. Składowej 20"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  

  INFORMACJE O PRZETARGU 15/PZD/2014
"Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2501L dr. kraj. 17 - Jaworów - Bałtów - Wronów - Końskowola w m. Młynki w km 12+613 do km 13+523"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  

  INFORMACJE O PRZETARGU nieograniczonym 13/PZD/2014
"Remont drogi powiatowej Nr 2543L Kol. Drzewce - dr. pow. Nr 2540L od km 0+000 do km 0+611,50"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  

  INFORMACJE O PRZETARGU 12/PZD/2014
"Przebudowa mostów na terenie gminy Końskowola:
1.przebudowa mostu w m. Opoka w ciągu drogi powiatowej Nr 2508L Opoka - Chrząchówek w km 0+240;
2.przebudowa mostu w m. Młynki w ciągu drogi powiatowej Nr 2501L dr. kraj. Nr 17 - Jaworów - Bałtów - Wronów - Końskowola w km 13+108"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  

  INFORMACJE O PRZETARGU 11/PZD/2014
"Przebudowa drogi powiatowej nr 2503L Gołąb - Wólka Gołębska w m. Gołąb na odcinku od ul. Pocztowej do ul. Krzywej"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  

  INFORMACJE O PRZETARGU 10/PZD/2014
"Remont drogi powiatowej Nr 2543L Kol. Drzewce - dr. pow. Nr 2540L od km 0+611,50 do km 2+029"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  

  INFORMACJE O PRZETARGU 9/PZD/2014
"Remont drogi powiatowej Nr 2541L Piotrowice - Czesławice od km 0+039,50 do km 1+039,50"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  

  INFORMACJE O PRZETARGU 8/PZD/2014
"Przebudowa mostów na terenie gminy Końskowola:
1.przebudowa mostu w m. Opoka w ciągu drogi powiatowej Nr 2508L Opoka - Chrząchówek w km 0+240;
2.przebudowa mostu w m. Młynki w ciągu drogi powiatowej Nr 2501L dr. kraj. Nr 17 - Jaworów - Bałtów - Wronów - Końskowola w km 13+108"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  

  INFORMACJE O PRZETARGU 7/PZD/2014
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1516L Żyrzyn - Baranów - Michów - dr. woj. 809 na odcinku od km 5+865,00 do km 7+865,00"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  

  INFORMACJE O PRZETARGU 6/PZD/2014 "Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2536L i 2537L w m. Kurów ul. 1 Armii Wojska Polskiego od km 0+000 do km 0+558 (km roboczy)."

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  

  INFORMACJE O PRZETARGU 5/PZD/2014 "Wymiana urządzeń dylatacyjnych obiektu mostowego przez rzekę Wieprz w m. Baranów w ciągu drogi powiatowej Nr 1434L dr. kraj. 48 - Ułęż - Baranów w km 7+646."

Treść ogłoszenia
Treść specyfikacji
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  

  INFORMACJE O PRZETARGU 4/PZD/2014 "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2534L Kurów - Karmanowice na odcinku od km 2+000,00 do km 2+500,00."

Treść ogłoszenia
Treść specyfikacji
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  

  INFORMACJE O PRZETARGU 3/PZD/2014 "Dostawa 85 ton emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K1-65 na Bazę Obwodu Drogowo- Mostowego w Puławach przy ul. Składowej 20"

Treść ogłoszenia
Treść specyfikacji
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  

  INFORMACJE O PRZETARGU 2/PZD/2014 "Przebudowa drogi powiatowej nr 2529L Bochotnica- Kazimierz Dolny - Usciąż na odcinku od km 4+985,00 do km 6+433,00 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2528L Kazimierz Dolny- Dobre- Wilków na odcinku od km 0+000,00 do km 4+453,00 w miejscowosciach: Kazimierz Dolny, Cholewianka, Dabrówka"

Treść ogłoszenia
Treść specyfikacji
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  

  INFORMACJE O PRZETARGU 1/PZD/2014 "Wykonania z własnych materiałów i własnym sprzętem 24000 m2 remontów cząstkowych dróg powiatowych emulsją asfaltową szybko - rozpadową i grysami bazaltowymi w miejscach wskazanych przez Zamawiającego"

Treść ogłoszenia
Treść specyfikacji
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  

  INFORMACJE O PRZETARGU 18/PZD/2013 "Zakup rafinowanych produktów z ropy naftowej, rodzaj i wielkość wg SIWZ."

Treść ogłoszenia
Treść specyfikacji
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  

  INFORMACJA O OFERTACH, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie pn.:
"Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej mienia na terenie Obwodu Drogowo - Mostowego w Puławach przy ul. Składowej 20, 24-100 Puławy wraz ze znajdującymi się tam budynkami, sprzętem, materiałami oraz innym mieniem Zamawiającego."

Informacja o ofertach

  INFORMACJE O PRZETARGU 17/PZD/2013 "Dostawa grysów bazaltowych w ilości:
- 540 ton frakcji 2-5 mm kl. I gat. 1 odpowiadającym wymaganiom normy PN-EN 13043:2004;
- 400 ton frakcji 8-11 mm kl. I gat. 1 odpowiadającym wymaganiom normy PN-EN 13043:2004; oraz
- 300 ton mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0/31.5 mm."

Treść ogłoszenia
Treść specyfikacji
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  

  INFORMACJE O PRZETARGU 16/PZD/2013 "Wykonanie robót i usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2013/2014."

Treść ogłoszenia
Treść specyfikacji
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Dot. części A - wynajem 2 szt. nośników pługopiaskarek
  Dot. części B - wynajem 2 szt. nośników pługów lekkich
  Dot. części C - wynajem 3 szt. nośników pługów średnich
  Dot. części D - wynajem równiarki
  Dot. części E - wynajem 4 szt. ładowarek
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  

  INFORMACJE O PRZETARGU 15/PZD/2013 "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2532L Końskowola - Celejów na odcinku od km 0+013,63 do km 0+766,00 w miejscowości Końskowola."

Treść ogłoszenia
Treść specyfikacji
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  

  INFORMACJE O PRZETARGU 13/PZD/2013 "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2534L Kurów - Karmanowice w m. Kurów na odcinku od km roboczy 1+546,22 do km roboczy 2+000,00."

Treść ogłoszenia
Treść specyfikacji
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  

  INFORMACJE O PRZETARGU 12/PZD/2013 "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2532L Końskowola - Celejów na odcinku od km 3+050,00 do km 3+388,84 w miejscowości Stary Pożóg."

Treść ogłoszenia
Treść specyfikacji
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  

  INFORMACJE O PRZETARGU 14/PZD/2013 "Dostawa soli drogowej wg normy PN-86/C-84081/02 do zimowego utrzymania dróg w ilości 800 ton na Bazę Obwodu Drogowo- Mostowego w Puławach przy ul. Składowej 20."

Treść ogłoszenia
Treść specyfikacji
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  

  INFORMACJE O PRZETARGU 11/PZD/2013 "Remont drogi powiatowej Nr 1516L Żyrzyn - Baranów - Michów - dr. woj. 809 w technologii mas bitumicznych na gorąco od km 7+865 do km 8+265"

Treść ogłoszenia
Treść specyfikacji
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  

  INFORMACJE O PRZETARGU 9/PZD/2013 "Remont drogi powiatowej Nr 2545L Celejów - Witoszyn - Kolonia Rzeczyca w technologii mas bitumicznych na gorąco od km 6+290 do km 6+890"

Treść ogłoszenia
Treść specyfikacji
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  

  INFORMACJE O PRZETARGU 10/PZD/2013 "Remont chodnika przy drodze powiatowej Nr 2501L dr. kraj. 17 - Jaworów - Bałtów - Wronów - Końskowola od km 12+103 do km 12+563 i od km 13+690 do km 13+860."

Treść ogłoszenia
Treść specyfikacji
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  

  INFORMACJE O PRZETARGU 8/PZD/2013 "Remont drogi powiatowej Nr 2552L Wąwolnica - Poniatowa od km 2+500 do km 3+150."

Treść ogłoszenia
Treść specyfikacji
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  

  INFORMACJE O PRZETARGU 7/PZD/2013 "Remont drogi powiatowej Nr 1516L Żyrzyn - Baranów - Michów - dr. woj. 809 od km 0+440 do km 3+093 i od km 3+123 do km 3+223."

Treść ogłoszenia
Treść specyfikacji
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  

  INFORMACJE O PRZETARGU nieograniczonym na zadanie 6/PZD/2013 "Remont przepustu ramowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2529L Bochotnica - Kazimierz Dolny - Uściąż w km 0+458,00 w m. Bochotnica."

Treść ogłoszenia
Treść specyfikacji
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  

  INFORMACJE O PRZETARGU nieograniczonym na zadanie Nr 4/PZD/2013 "Budowa ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Piasecznica w Puławach."

Treść ogłoszenia             Zmiana ogłoszenia
Treść specyfikacji           Zmiana specyfikacji
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  

  INFORMACJE 0 PRZETARGU na zadanie Nr 5/PZD/2013 "Przebudowa mostu na rzece Bystra w ciągu drogi powiatowej Nr 2536L Wąwolnica - Kurów w m. Wąwolnica."

Treść ogłoszenia
Treść specyfikacji
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  

  INFORMACJE O PRZETARGU publicznym na zadanie Nr 3/PZD/2013 "Wykonanie z własnych materiałów i własnym sprzętem 15000m2 remontów cząstkowych dróg powiatowych emulsją asfaltową szybko - rozpadową i grysami bazaltowymi w miejscach wskazanych przez Zamawiającego".

Treść ogłoszenia
Treść specyfikacji
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  

  INFORMACJE O PRZETARGU publicznym na zadanie "2/PZD/2013 Remont drogi powiatowej nr 2532L Końskowola-Celejów na odcinku od km 0+766,00 do km 1+719,28 oraz od km 1+834,40 do km 3+050,00."

Treść ogłoszenia
Treść specyfikacji
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  

 
INFORMACJE O PRZETARGU nieograniczonym na zadanie 1/PZD/2013 "Dostawa 125 ton emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K1-65 na bazę Obwodu Drogowo Mostowego w Puławach przy ul. Składowej 20". Numer ogłoszenia: 24098 - 2013 Data zamieszczenia: 17.01.2013 r.

Treść ogłoszenia
Treść specyfikacji
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  
  


  Informacja o ofertach na zapytanie ofertowe dotyczące dozoru na Bazie Obwodu Mostowego w Puławach, ul. Składowa 20   
PEŁNA TREŚĆ informacji (*.pdf)


  Informacja o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego Nr 24/PZD/2012 na: „Zakup rafinowanych produktów z ropy naftowej, rodzaj i wielkość wg SIWZ”   
PEŁNA TREŚĆ informacji (*.pdf)


  Informacja o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego Nr 23/PZD/2012 na: „Dostawa grysów bazaltowych w ilości: - 715 ton frakcji 2-5mm kl. I gat. 1 odpowiadającym wymaganiom normy PN-EN 13043:2004; - 400 ton frakcji 8-11mm kl. I gat. 1 odpowiadającym wymaganiom normy PN-EN 13043:2004; oraz 500 ton mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm”   
PEŁNA TREŚĆ informacji (*.pdf)


  Informacja o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego Nr 22/PZD/2012 na: Wykonanie robót i usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2012/2013.  

  Dot. części A - wynajem 2 szt. nośników pługopiaskarek  
PEŁNA TREŚĆ informacji (*.pdf)

  Dot. części B - wynajem 2 szt. nośników pługów lekkich  
PEŁNA TREŚĆ informacji (*.pdf)

  Dot. części C - wynajem 3 szt. nośników pługów średnich  
PEŁNA TREŚĆ informacji (*.pdf)

  Dot. części D - wynajem 1 szt. równiarki  
PEŁNA TREŚĆ informacji (*.pdf)

  Dot. części E - wynajem 4 szt. ładowarki  
PEŁNA TREŚĆ informacji (*.pdf)  Informacja o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego Nr 21/PZD/2012 na: „Remont drogi powiatowej Nr 2501L dr. kraj. 17 – Jaworów – Bałtów – Wronów - Końskowola w m. Bałtów km roboczy od 0+000 do km 0+900.”  
PEŁNA TREŚĆ informacji (*.pdf)  Informacja o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego Nr 20/PZD/2012 na: „Remont drogi powiatowej Nr 1516L Żyrzyn – Baranów – Michów – dr. woj. 809 od km 3+223 do km 3+623 i od km 6+623 do km 7+869”  
PEŁNA TREŚĆ informacji (*.pdf)  Informacja o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego Nr 19/PZD/2012 na: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2500L Niebrzegów – Parafianka – Cezaryn – Baranów w miejscowości Baranów ul. Tartaczna – ETAP I”  
PEŁNA TREŚĆ informacji (*.pdf)  Informacja o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego Nr 18/PZD/2012 na: „Remont drogi powiatowej Nr 2534L Kurów – Karmanowice na odcinku od km 0+030,00 do km 1+550,00”  
PEŁNA TREŚĆ informacji (*.pdf)  Informacja o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego Nr 17/PZD/2012 na: „Remont drogi powiatowej Nr 2536L Kurów – Wąwolnica w technologii mas bitumicznych w m. Płonki na długości 907 m.”  
PEŁNA TREŚĆ informacji (*.pdf)  Informacja o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego Nr 16/PZD/2012 na: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2532L Końskowola – Celejów od km 8+366 do km 9+338”.  
PEŁNA TREŚĆ informacji (*.pdf)  Informacja o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego Nr 15/PZD/2012 na: „Remont przepustu skrzynkowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1516L Żyrzyn – Baranów – Michów - dr. woj. 809 w km 6+656 w miejscowości Kolonia Motoga.”  
PEŁNA TREŚĆ informacji (*.pdf)  Informacja o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego Nr 14/PZD/2011 na „Dostawa soli drogowej wg normy PN-C-84081-1:1999 do zimowego utrzymania dróg w ilości 600 ton na Bazę Obwodu Drogowo - Mostowego w Puławach przy ul. Składowej 20”  
PEŁNA TREŚĆ informacji (*.pdf)  Informacja o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego Nr 13/PZD/2012 na: „Remont chodnika przy drodze powiatowej Nr 2501L dr. kraj. 17 – Jaworów – Bałtów – Wronów – Końskowola w m. Młynki od km 0+000 do km 0+420 str. prawa (km roboczy)”  
PEŁNA TREŚĆ informacji (*.pdf)  Informacja o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego Nr 12/PZD/2012 na: „Remont drogi powiatowej Nr 2522L dr. woj. 743 – Kolonia Góra Puławska – Janowiec – gr. woj. (Lucimia) od km 0+000 do km 0+450 (km roboczy) w m. Janowiec”.  
PEŁNA TREŚĆ informacji (*.pdf)  Informacja o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego Nr 11/PZD/2012 na: „Remont drogi powiatowej Nr 2529L Bochotnica – Kazimierz Dolny – Uściąż na odcinku od km 0+408 do km 0+546 tj. 138,0 m (ul. Kazimierska) od przepustu ramowego do połączenia z nową nawierzchnią w Bochotnicy”.   
PEŁNA TREŚĆ informacji (*.pdf)  Informacja o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego Nr 10/PZD/2012 na: „Odwodnienie korpusu drogowego drogi powiatowej Nr 1516L Żyrzyn – Kotliny – Dębiny od km 5+100 do km 6+997 str. prawa i od km 5+100 do km 6+588 str. lewa oraz remont przepustu w km 6+668”.   
PEŁNA TREŚĆ informacji (*.pdf)  Informacja o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego Nr 9/PZD/2012 na: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2506L Osiny – dr. kraj. 17: • od km 0+557 do km 0+610 str. lewa (km rzeczywisty); • od km 0+000 do km 0+017 str. prawa (km roboczy); oraz odwodnienie przy drodze powiatowej Nr 2506L Osiny – dr. kraj. 17 od km 0+000 do km 0+610 str. lewa (km roboczy)”.    
PEŁNA TREŚĆ informacji (*.pdf)  Informacja o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego Nr 8/PZD/2012 na: „Remont drogi powiatowej Nr 2503L Gołąb – Wólka Gołębska od km 0+846 do km 2+296”   
PEŁNA TREŚĆ informacji (*.pdf)  Informacja Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach informuje, o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego Nr 7/PZD/2012 na: „Wykonanie z własnych materiałów i własnym sprzętem 15000m2 remontów cząstkowych dróg powiatowych emulsją asfaltową szybko – rozpadową i grysami bazaltowymi w miejscach wskazanych przez Zamawiającego”   
PEŁNA TREŚĆ informacji (*.pdf)  Informacja o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego Nr 6/PZD/2012 na: „Remont dróg powiatowych: · Nr 2501L dr. kraj. 17 – Jaworów – Bałtów – Wronów – Końskowola w km 4+409 do km 4+909; · Nr 2502L Żyrzyn – Borysów – dr. pow. 1437L w km 0+700 do km 1+500”   
PEŁNA TREŚĆ informacji (*.pdf)  Informacja o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego Nr 5/PZD/2012 na: „Budowa drogowych obiektów inżynierskich na drodze powiatowej nr 1516L Żyrzyn – Baranów - Michów – dr. woj. 809 obejmujących: 1. przepust na rowie melioracyjnym R-A w ciągu drogi powiatowej nr 1516L w km 3+123,55; 2. most przez rzekę Motogę w ciągu drogi powiatowej nr 1516L w km 4+780,38.”   
PEŁNA TREŚĆ informacji (*.pdf)  Informacja o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia Publicznego Nr 4/PZD/2012 na: „Dostawa 115 ton emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K1- 65 na Bazę Obwodu Drogowo Mostowego w Puławach przy ul. Składowej 20”   
PEŁNA TREŚĆ informacji (*.pdf)  Informacja o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego Nr 3/PZD/2012 na: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2202L Garbów – Gutanów – Czesławice – Nałęczów na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 830 do ul. Granicznej na działkach nr ewid. 236/5, 17,32,236/8 w ulicy Poniatowskiego w Nałęczowie ”   
PEŁNA TREŚĆ informacji (*.pdf)  Informacja o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego Nr 2/PZD/2012 na: „Remont drogi powiatowej Nr 2509L Końskowola – Witowice – Wygoda od km 0+000 do km 0+642 (km roboczy) wraz z remontem zatoki autobusowej i przepustu w km 6+704”   
PEŁNA TREŚĆ informacji (*.pdf)  Informacja o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego Nr 1/PZD/2012 na: „Remont drogi powiatowej Nr 2532L Końskowola – Celejów od km 3+400 do km 7+000”   
PEŁNA TREŚĆ informacji (*.pdf)


<< POWRÓT

©  2017 Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ul. Składowa 1a 24-100 Puławy
tel. 081 888-41-60  fax. 081 888-03-88  e-mail: pzd.pulawy@hot.pl