Wykaz dróg powiatowychWYKAZ DRÓG POWIATOWYCH
POWIAT PUŁAWSKI
NUMERACJA W/G UCHWAŁY NR CXI/1443/04

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Z DNIA 18 CZERWCA 2004 ROKU
ZESTAWIENIE ILOŚCI DRÓG WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 1 STYCZNIA  2018 ROKU


LP

Klasa drogi

Nr drogi stary

Nr drogi nowy -uchwała CXI/

1443/04

Przebieg drogi

Od km

Do km

Długość km

1

Z

22106

1434L

dr. kraj. 48 – Ułęż – Baranów

7+646

9+043

1,397

2

Z

22128

1437L

Bobrowniki –  Niebrzegów – dr.woj.845

5+525

11+870

6,345

3

G

22303

1514L

dr. pow. 1516L – Michów – Kurów

11+050

19+068

8,018

4

L

22336

1515L

Michów – Miastkówek – Łukawica

5+245

7+082

1,837

5

G

22143,

22141

1516L

Żyrzyn – Baranów – Michów – dr. woj. 809

0+000

18+442

18,442

6

Z

22153

1518L

Markuszów – Wolica – ZagóźdżBlizocin

0+000

16+605

9+692

25+709

18,796

7

Z

22145

22148

1519L

Żyrzyn – Kotliny – Dębiny

0+000

6+998

6,998

8

L

22147

1520L

Wola Osińska – Bronisławka – Wolica – Trzciniec

0+000

8+143

8,143

9

Z

22204

2202L

Garbów – Gutanów – Czesławice – Nałęczów ( ul. Dulębów , ul. Poniatowskiego –od dr woj. 830 do ul. Granicznej )

8+654

14+410

5,756

10

L

22178

2203L

dr. kraj. 17 – Markuszów – Góry – Gutanów

0+000

4+612

4,612

11

Z

22207

2205L

Garbów – Ożarów – Sadurki

8+171

9+740

1,569

12

L

22537

2234L

Nałęczów ( ul. 1 Maja – od dr. woj. 830, ul. Powstańców 1863 ) Charz - Wojciechów

0+000

2+272

2,272

13

L

22233

2235L

Wąwolnica – Stary Gaj

0+000

3+854

3,854

14

Z

22130

22141

2500L

Niebrzegów – Parafianka – Cezaryn – Baranów

0+000

15+258

15,258

15

L

22131

2501L

dr. kraj. 17 – Jaworów – Bałtów – Wronów – Końskowola

0+000

14+751

14,751

16

L

22132

2502L

Żyrzyn – Borysów – dr. pow. 1437L

0+000

12+199

12,199

17

L

22135

2504L

dr. woj. 824 – Bałtów

0+000

1+650

1,650

18

L

22136

2505L

dr.woj.824 – Młynki

0+000

2+274

2,274

19

L

22137

2506L

Osiny – dr. kraj. 17

0+000

3+097

3,097

20

L

22138

2507L

Końskowola – Sielce – dr. kraj. 17

0+000

5+991

5,991

21

L

22139

2508L

Opoka – Chrząchówek

0+000

5+473

5,473

22

L

22140

2509L

Końskowola – Witowice – Wygoda

0+000

7+091

7,091

23

L

22144

2511L

dr. kraj. 17 – Żerdź – Łysa Góra – Niwa – Śniadówka

0+000

5+643

5,643

24

L

22146

2514L

Zagrody – Łysa Góra – dr. pow. 2511L

0+000

4+029

4,029

25

L

22150

2515L

Baranów – Kotliny – dr. pow. 1514L

0+000

17+287

17,287

26

L

22154

2517L

dr. pow. 1514L – Kłoda – Wólka Kątna – Markuszów

0+000

9+396

9,396

27

 

L

22161

22164

22169

2519L

Bronowice – Dobrosławów – Wojszyn – Nasiłów – dr. woj. 743

0+000

17+486

17,486

28

Z

22162

2520L

( Wysokie Koło) gr. woj. – Smogorzów – Leokadiów – Żabianka

0+000

4+473

4,473

29

L

22163

2521L

Góra Puławska – Stanisławów – Kochanów – Piskorów – Żabianka

0+000

11+002

11,002

30

G

22165

2522L

dr. woj. 743- Kolonia Góra Puławska – Janowiec – gr. woj. ( Lucimia)

0+000

15+235

15,235

31

Z

22166

2523L

( Stare Ławeczko) gr.woj. – Janowiec

0+000

3+592

3,592

32

Z

22167

2524L

dr. pow. 2522L – Janowice – gr. woj. ( Baryczka)

0+000

1+394

1,394

33

L

22168

2525L

Brześce – Kolonia Brześce – gr. woj.

0+000

2+980

2,980

34

L

22209

2527L

Kazimierz  Dolny ( ul. Słoneczna) – Podgórz – Wilków

0+000

3+949

3,949

35

Z

22211

2528L

Kazimierz Dolny – Dobre – Wilków

0+000

4+450

4,450

36

Z

22183

2529L

Bochotnica – Kazimierz Dolny ( ul. Czerniawy, ul. Nadrzeczna, część ul. Senatorskiej , ul. Witkiewicza , ul. Tyszkiewicza , ul. Kazimierza Wielkiego , ul. Puławska) – Uśćiąż

0+000

8+938

8,938

37

L

22170

2530L

Puławy (ul. Piasecznica) – Skowieszyn – Końskowola

0+000

6+756

6,756

38

L

22172

2532L

Końskowola – Celejów

0+000

9+323

9,323

39

L

22174

2534L

Kurów – Karmanowice

0+000

8+543

8,543

40

L

22175

2535L

Klementowice – Buchałowice – Bronice

0+000

5+995

5,995

41

Z

22176

2536L

Kurów – Wąwolnica

0+000

12+569

12,569

42

L

22177

2537L

Kurów – Kaleń – Markuszów – dr. pow. 2203L

0+000

6+004

6,004

43

L

22179

2538L

Kaleń – Bronice – Piotrowice

0+000

6+953

6,953

44

L

22200

2539L

Karmanowice – Łopatki – Drzewce - Piotrowice

0+000

8+480

8,480

45

L

22201

2540L

dr. woj. 826 – dojazd do stacji kolejowej Nałęczów

0+000

1+170

1,170

46

L

22205

2541L

Piotrowice – Czesławice

0+000

2+708

2,708

47

L

22206

2542L

Czesławice – Sadurki – dr. woj. 860

0+000

2+573

2,573

48

L

22202

2543L

Kolonia Drzewce – dr. pow. 2540L

0+000

2+029

2,029

49

L

22223

2545L

Celejów – Witoszyn – Kolonia Rzeczyca

0+000

8+277

8,277

50

L

22221

2546L

Kazimierz Dolny ( ul. Kwaskowa Góra, ul. Doły ) – Wylągi – Kolonia Rzeczyca

0+000

4+612

4,612

51

Z

22222

2547L

dr.pow. 2529L Kazimierz Dolny ( Jeziorszczyzna ) – Kol. Rzeczyca – Zaborze – Niezabitów

0+000

2+784

1+700

5+533

4,449

52

L

22226

2548L

Kębło – Stanisławka – Kolonia Rzeczyca

0+000

6+567

6,567

53

L

22225

2549L

Wąwolnica – Bartłomiejowice – Zawada – Grabówki

0+000

7+574

7,574

54

L

22224

2550L

Iłki – Rąblów – dr. pow. 2549L

0+000

1+983

1,983

55

L

22228

2551L

Kębło – Huta – Zaborze

0+000

3+353

3,353

56 

G

22227

2552L

Wąwolnica – Poniatowa ( ul. Wylotowa , ul. Kraczewicka – część , ul. Nałęczowska , ul. Fabryczna–część)

0+000

4+335

4,335

57

L

22229

2612L

Karczmiska – Kolonia Rzeczyca

5+250

6+100

0,850

58

GP

2510L

Kurów - Sielce

0+000

7+285

7,285

 

 

 

 

RAZEM

 

 

388,065

:: ważne linki ::
Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ul. Składowa 1a 24-100 Puławy,
tel. 081 888-41-60, fax. 081 888-03-88, E-mail: pzd.pulawy@hot.pl

©  2017 Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ul. Składowa 1a 24-100 Puławy
tel. 081 888-41-60  fax. 081 888-03-88  e-mail: pzd.pulawy@hot.pl